Medicatieoverzicht actueel en uptodate?! Wie, waar en hoe? #EPD #PHE

De laatste tijd loop ik steeds vaker tegen knelpunten of problemen aan wat betreft het EPD (Elektonisch Patienten Dossier). Het lijkt er een beetje op, dat de aandacht erg gericht is op het inrichten van patiëntenportalen en wat wanneer zichtbaar is. Op zich een goede ontwikkeling, maar een aantal (voor mij) basis principes en/of afspraken dreigen op de achtergrond te raken en onvoldoende geregeld te zijn.

Eén van deze basis principes is: het registreren van gegevens aan de bron (plek waar de 1e keer gegevens beschikbaar en geregistreerd worden), 1 malig, op 1 plaats in het EPD. Waarbij deze ook zoveel mogelijk zichtbaar zijn voor de patiënt via het patiëntenportaal.

Een goed voorbeeld is het medicatieoverzicht. Patiënten met een (instabiele) chronische ziekte, met de nodige complicaties en soms meerdere aandoeningen (co-morbiditeit), hebben vaak te maken met diverse specialisten en soms ook meerdere ziekenhuizen. En soms een lange, wisselende medicatielijst.

Ik zal u vertellen waar ik tegenaan loop mbt het medicatieoverzicht. Waar zal ik beginnen…

Allereerst gaat het bestellen en leveren van mijn infuusbenodigdheden en infuusvloeistoffen via een academisch centrum. Sinds ongeveer 2 jaar stuurt deze apotheek vlak voor de besteldatum een mail, met de vraag of er nog wijzigingen zijn mbt medicatie- en infuusgebruik. Dit vind ik op zich een goede ontwikkeling, omdat er dan steeds een zo actueel mogelijk medicatieoverzicht is. Zo kan de apotheek ook controleren of nieuwe medicatie wel samengaat met infuusvloeistoffen en medicatie via het infuus.
Bij de start heb ik een volledig overzicht, dat ik sowieso altijd zelf bijhoud in Word, toegezonden. Daarna 4-wekelijks (bij het bestellen) eventuele wijzigingen doorgegeven. Prima. Tot zover dan.
Want dan begint het. 2-3 x per jaar belt er een apothekersassistente van dezelfde apotheek om mondeling door te nemen welke infuusvloeistoffen ik gebruik en evt medicatie per infuus. Kort geleden werd ik 2x binnen 4 weken hierover gebeld.
Wat is er gebeurd met de registratie van de via (inmiddels beveiligde) mail verkregen overzichten en wijzigingen? Wat is er daarnaast gebeurd met de registratie die al eerder per telefoon is doorgegeven? Het gaat hier dus nog steeds over het medicatieoverzicht bij 1 apotheek.
Uiteindelijk bleek het laatste telefoontje gedaan te zijn op verzoek van een behandelend specialist, die wilde een uptodate overzicht.
Maar nu komt het vervolg: als ik binnenkort, maar ook in het verleden al, bij dezelfde specialist op de poli kom…dan vraagt deze elke keer: ‘Wat gebruik je nu aan medicatie en infuus?’
Volgt u het nog?

Vervolgens moest ik kort geleden bij een andere specialist binnen hetzelfde ziekenhuis op de poli komen. De afspraak kreeg ik via de post (…), met daarbij het verzoek of ik mij 15-30 min van te voren wilde melden, om mijn medicatie voor de policontrole door te nemen en vast te laten leggen door een apothekersassistente. Zodat de specialist het overzicht al direct had bij aanvang poli. Waarom kan dit niet per telefoon/mail vooraf? En waar was het al eerder verkregen medicatieoverzicht gebleven?
Volgt u het nog?
Uiteindelijk heb ik deze laatste afspraak om laten zetten van een polibezoek naar een telefonisch consult. Daar bleek een gesprek mbt medicatiegebruik weer niet nodig. Overigens loopt er in oa binnen een specialisme in een ander academisch ziekenhuis een project waarbij patiënten thuis worden gebeld voor polibezoek, om oa medicatiegebruik vast te leggen.
Volgt u het nog?

Ook moet ik regelmatig voor controle (meestal poli, soms telefonisch) bij mijn hoofdbehandelaar in een regionaal ziekenhuis. Deze specialist vraagt incidenteel naar mijn medicatieoverzicht. Soms zit daar een jaar tussen, de arts heeft dus niet altijd een actueel overzicht bij meerdere controles in een jaar. Helaas is er geen koppeling tussen de verschilende apotheken, dus het overzicht uit het andere ziekenhuis is niet beschikbaar.
Volgt u mij nog?

Bij opname in het ziekenhuis overhandig ik altijd mijn eigen ‘Word-medicatieoverzicht.’ Bij een geplande operatie wordt tegenwoordig alles zoveel mogelijk poliklinisch vastgelegd en uitgelegd voor opname. Bij opname zijn dan alle recepten beschikbaar en hoeven alleen eventuele laatste wijzigingen worden verwerkt. Hoewel…behalve als het om een dagopame gaat. Tenminste, dat was 2 jr geleden nog zo. De dagbehandeling heeft geen directe koppeling met het medicatieoverzicht, omdat er ip geen recepten voor de thuismedicatie nodig zijn en omdat zij los staan van de rest van het ziekenhuis. Of zoiets. Bij opname wordt wel weer opnieuw naar alle medicatie gevraagd. Waarom kan dit in deze tijd niet gekoppeld worden?
Volgt u mij nog?

Afgelopen zomer werd ik binnen 4 weken 2x acuut opgenomen. Gelukkig had ik mijn medicatieoverzicht bij mij, want in het EPD stond geen actueel overzicht meer.
Bij de 2e opname had ik het overzicht wel bij mij, maar dit zat in een tas in de auto. Ik voelde mij niet lekker, slechte concentratie, pijn. Dus zei ik: ‘Ben net 4 weken geleden ontlagen hier, medicatie ongewijzigd. Dus u kunt de recepten van vorige keer gewoon inzien en activeren.’ Helaas, zo werkt het (nog) niet. Alles weer opnieuw registreren.

Iedereen die wel eens opgenomen is geweest in een ziekenhuis weet ook dat er met het opstellen van de recepten van de thuismedicatie regematig iets mis gaat. Wat is er met mijn aangeleverde medicatieoverzicht gebeurd?
Daarnaast is het in mijn geval elke keer een hoop gedoe ivm de medicatie die ik thuis intraveneus(via infuus in bloedbaan) krijg. In dit ziekenhuis is hiervoor geen protocol. Dus is er de eerste avond (en daarna soms ook nog) enige paniek. Want behandelend arts niet bereikbaar, apotheker moeilijk bereikbaar. Maar wat veel irritanter is: elke opname begint dit opnieuw. Uiteindelijk worden er duidelijke afspraken, evt een protocol, op papier opgesteld. Waar zijn die afspraken in het EPD gebleven, bij een volgende opname? Waarom elke keer gedoe en stress?
Volgt u mij nog?

Daarnaast kan ik via het patientenprotaal (in beide ziekenhuizen) niet het meeste actuele medicatieoverzicht zien, dus weet ik soms ook niet meer zeker of alle wijzigingen wel zijn doorgekomen en of dit correct is doorgevoerd (…).

Ik denk ook wel eens: als ik nu onwel word op straat, waar en hoe wordt dan een actueel medicatieoverzicht opgehaald? Als ik die niet bij mij draag, dan zal dit of via familie gaan of via mijn ‘eigen’ apotheek, in mijn woonplaats. En ook daar gaat de registratie niet altijd goed.
Een jaar of 3 geleden vroeg ik een keer een medicatiepaspoort aan. Werd mij door een verpleegkundige aangeraden.
Toen ik deze inkeek, bleek deze onvolledig, niet actueel. Schrok vooral omdat bloedverdunner niet werd vermeld. Niet ongevaarlijk. Kan nog wel even doorgaan, maar dat doe ik niet. Na elke ziekenhuisopname overhandig ik nu de apotheek mijn laatste medicatieoverzicht.

Tenslotte moet ik medicatiewijzigingen ook steeds doorgeven aan de trombosedienst, omdat bepaalde medicatie ook invloed kan hebben op de dosering van bloedverdunners. De ziekenhuisapotheek doet dit ook na opname, evenals daarna nog eens mijn eigen apotheek, maar als patient moet ik dit ook doorgeven. Waarom 3x?
Volgt u mij nog?

Dit ging dus alleen over het medicatieoverzicht. Naast dat het steeds opnieuw aanleveren van dezelfde info (het medicatieoverzicht) veel tijd, energie en irritatie oplevert, vraag ik mij ook steeds af: Waar blijft al die registratie en hoe betrouwbaar is dat nog, als men dit steeds opnieuw opvraagt en registreert? Hoe zit het met de patiëntveiligheid?

Het wordt tijd dat elk ziekenhuis iig binnen het eigen EPD op 1 plek, 1 malig het medicatieoverzicht compleet en actueel registreert. Registratie aan de bron, 1-malig. De volgende stap zou dan zijn dat er een koppeling komt tussen de eigen apotheek en de EPDs van verschillende ziekenhuizen.
Of anders toch versneld(…) het PGD (Persoonlijk Gezondheidsdossier), tegenwoordig spreekt men liever over het PHE (Personal Health Enviroment), voor elke patiënt invoeren. Waarbij alle data en informatie in 1 dossier staat, met de patiënt als eigenaar.

Zucht. Gelukkig hou ik zelf nog het overzicht…

Advertenties