E-health naar de gebruikers

dsc_01161

Het is weer zover. Deze week is er weer veel (extra) aandacht voor E-health tijdens de E-healthweek, de vorige was een half jaar geleden.
Verschil met voorgaande weken is, dat er nu niet 1, grote landelijke conferentie of symposium is. Er is nu is verdeeld over het land, op meerdere plaatsen, aandacht voor dit onderwerp. Een prima uitgangspunt.
Ook is iedereen er nu wel van overtuigd dat het goed is vooral de (toekomstige) gebruikers aan het woord te laten: de patiënten, maar ook fysiotherapeuten, apothekers, artsen, verpleegkundigen enz.. Dat wordt nu dan ook gedaan, organisatoren nodigen nu bijvoorbeeld vrijwel altijd een patiënt uit tijdens de E-healthweek. Door op meerdere plaatsen deze week te organiseren, worden ook niet steeds dezelfde patiënten uitgenodigd en ook meer gebruikers vanuit eigen ziekenhuis.

Toch blijft het aantal gebruikers van E-health volgens onderzoek nog steeds achter. Een grote groep mogelijke gebruikers (m.n. patiënten) van E-health is nl nog steeds niet voldoende op de hoogte van de mogelijkheden van E-health.  Er worden allerlei oorzaken genoemd, zelf denk ik dat de volgende punten ook meespelen:
– Hoewel er steeds meer mogelijkheden zijn om E-health in te zetten, zijn in de praktijk de mogelijkheden om hier gebruik van te maken nog erg wisselend.
Het laatste jaar is de mogelijkheid om online uitslagen in te zien (meestal na bijv 2 weken) wel toegenomen. Maar nog steeds is het maar sporadisch mogelijk om bijv via videobellen, of een E-consult een consult bij de arts/verpleegkundige te hebben. Het lijkt nog steeds dat de inzet van E-health erg afhankelijk is van de bereidheid/inzet van het management, maar ook van die van bijvoorbeeld artsen. Ook bijvoorbeeld het kunnen invoeren van eigen meetgegevens in medisch dossier is nog nauwelijks mogelijk, laboratoriumgegevens van ander ziekenhuis invoegen in medisch dossier, online afspraken maken (ziekenhuizen/poli’s lijken juist steeds meer dit te beperken, omdat zij liever zelf de planning doen) enz enz. Zie ook vorige blogs over E-health:  E-health gewoon thuis voor patiënten ; E-health: alle weerstand aan de kant, gewoon doen
Door al deze versnipperingen en is het voor veel patiënten niet bekend en onduidelijk wat er nu daadwerkelijk te gebruiken is. Mensen haken af. Geef in de voorlichting duidelijk aan wat er mogelijk is en stimuleer ook waar het mogelijk en zinvol is, op lokaal niveau en op patiënt-niveau. Dus in jouw huisartsenpraktijk, of op de poli in een ziekenhuis. Minder landelijk of in het algemeen.
-De laatste jaren zijn naar mijn gevoel mn de verpleegkundigen (zowel in de ziekenhuizen als ook bijv de praktijkverpleegkundigen in een huisartsenpraktijk) een beetje vergeten. Zij kunnen in de voorlichting voor het gebruik van E-health een belangrijke rol (gaan) spelen. Door bijvoorbeeld bij het plannen van een afspraak te wijzen op de mogelijkheid van een E-consult via mail (als dit mogelijk is…), zullen mensen dit eerder gaan gebruiken.

Er is de laatste jaren veel ingezet op E-health en de voorlichting hierover. Dit gebeurde en gebeurt vooral op landelijk, soms abstract niveau in de E-healthweek. Dit jaar wordt er meer op plaatselijk geïnformeerd, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een goede stap.
Volgens mij moet vanaf volgend jaar de volgend stap genomen worden: organiseer alleen (maximaal) een Dag van de E-health, geen hele week meer. Laat daar de vorderingen en (nieuwe) mogelijkheden weten.
En besteed verder zoveel mogelijk tijd en budget aan het voorlichten èn vooral implementeren van toepassingen op de plek waar het nodig is: bij de patiënt, in relatie met zijn/haar arts of verpleegkundigen. Vraag en beoordeel wat nodig is. En het belangrijkste: vergeet niet dat E-health een middel is, geen doel op zich. Hopelijk komt E-health dan steeds meer bij de gebruikers. 

 

Advertenties