Zorg is 24/7/365 beschikbaar, dus ook op vrijdagmiddag. Toch?

image

Een week of vier geleden moest ik helaas voor de 3e keer binnen 10 dagen de huisarts bellen. Om 16.15 uur. Nou ja, eigenlijk om 16 uur. Het duurde alleen ruim 15 minuten voordat de telefoon werd opgenomen. Het was geen echte spoed, maar persoonlijk vond ik 15 minuten wel heel erg lang. Maar dat terzijde.

Ik vertelde direct waarom ik belde. De assistente reageerde ook direct, zonder mijn dossier te raadplegen: “Dus u heeft hier al vanaf vanmorgen last van?’ Nu voelde ik mij echt niet lekker, was moe en had pijn. Daar kwam op dat moment ook nog irritatie bij. Voordat ik t wist antwoordde ik: “Ja…dus wacht ik dan tot vrijdagmiddag 16 uur met bellen.” De assistent begreep mijn opmerking direct en besloot eerst maar mijn dossier te openen (wat mij ook wel zo handig leek). Na 2 antibioticakuren in een week, had ik opnieuw bloederige urine en andere klachten. Het leek het er dus op dat de blaasontsteking nog niet over was.

‘De huisarts is telefonisch in gesprek. Ik zal zo met hem overleggen en dan bel ik u terug.’ Dat leek mij een goed plan. Een half uur later werd ik teruggebeld. De assistente zei: ‘De huisarts raadt aan om extra te drinken.’ Dat was alles? Ja dus. Verbouwereerd keek ik naar de telefoon. Dus iemand met een uitgebreide medische voorgeschiedenis (oa Short Bowel, waardoor medicatie minder goed wordt opgenomen, waarvoor ’s nachts infuus en advies om antibiotica te geven voor bepaalde ingrepen) krijgt alleen advies om meer te drinken? Ondertussen was mijn bloederige urine overgegaan in het plassen van puur bloed. Als de huisarts mijn dossier goed had gelezen(…), dan had hij kunnen zien dat ik ’s nachts aan het infuus lig. Het lijkt mij dan ook logischer om in ieder geval te adviseren om wat extra infuus toe te dienen (wat ik natuurlijk allang zelf had bedacht). Mede ook omdat extra drinken bij een Short Bowel grotendeels via de korte darm wordt afgevoerd en niet via de nieren.

Ik zei de assistente dat ik het vervelend vond om zo laat op vrijdagmiddag te moeten bellen (ook nog voor vakantie, dat had ik toevallig eerder die week begrepen). Ik ging mij dus nog verontschuldigen ook! Kan t ook niet helpen dat mijn lijf pas op dat moment een signaal stuurde. Ik vroeg de assistente opnieuw te overleggen met de huisarts en zei dat ik eigenlijk liever rechtstreeks met de huisarts wilde overleggen. Inmiddels was het bijna 17 uur…. Gelukkig begreep de assistente dat verder overleg noodzakelijk was, dus beloofde zij mij wederom terug te bellen na overleg met de huisarts.

Ongeveer 10 minuten later werd ik inderdaad teruggebeld… door de assistente (stiekem hoopte ik erop dat de huisarts zelf zou terugbellen).  De huisarts adviseerde nu toch een 3e antibiotica, weer een ander soort. Hoge dosering en lange kuur. En ik moest maandag terugbellen voor de kweekuitslag (kweek was een aantal dagen ervoor ingezet). Verder leek het de huisarts inderdaad een goed idee om wat meer infuus toe te dienen. De huisarts wist niet dat ik aan het infuus lag ’s nachts.

Uiteindelijk werd een recept van de antibiotica net voor half zes naar de apotheek gestuurd, die beloofde dit zo spoedig mogelijk te bezorgen (wat ook gebeurde).

De kweekuitslag gaf aan dat ik de juiste antibiotica had en na deze kuur bleek de blaasontsteking inderdaad weg te zijn. Gelukkig. Wel vertelde de assistente van de vervangend huisarts (ivm vakantie) o.a. dat de kweekuitslag al vrijdag binnen was (waarschijnlijk eind van de dag).

Nav deze ‘casus’ zijn er een aantal dingen die ik wil toelichten

. Pas geleden zei een mantelzorger dat niet alle zorgvragers zo capabel zijn als ik. Wat mensen echter nog wel eens vergeten, is dat ik misschien wel capabel genoeg ben, maar regelmatig beperkt wordt door vermoeidheid, pijn, ziek voelen en ander ongemak. Dat geldt voor heel veel meer (chronisch) zieken. Mondig-zijn, eigen regie voeren, kracht tonen (wat steeds vaker van patiënten wordt verwacht) valt dan nogal tegen. Het zou goed zijn als een zorgprof zich dat (altijd) realiseert. Zoals nu ook: Waarom zou ik mij moeten verontschuldigen dat ik op vrijdagmiddag na 16 uur een huisarts bel? Had ik ook niet moeten ‘eisen’ dat de huisarts mij terugbelde? Had hij mijn dossier wel gelezen?

– Op maandag tot donderdag is er een doktersassistente die al jaren binnen de praktijk werkt, echt van vrijwel alle patiënten het dossier kent en de huisarts regelmatig letterlijk met raad en daad bijstaat. Nu was het vrijdag en was er een andere assistente aanwezig, die mij minder goed kent. Des te meer reden voor een huisarts om bij een dergelijke vraag het dossier goed te lezen, lijkt mij. Ik kreeg niet de indruk dat de arts dit had gedaan. Patiënten zouden veel makkelijker toegang moeten hebben tot hun eigen dossier/data. Maar het is nog belangrijker dat een medisch dossier goed wordt bijgehouden, een duidelijke en correcte samenvatting bevat (zo mogelijk opgesteld met de patiënt!) en dat de huisarts deze ook leest voor een consult!

– Het is begrijpelijk dat vrijwel elke werknemer (ook een huisarts en diens assistente) de vrijdagmiddag voor zijn/haar vakantie het werk netjes wil afronden en op tijd naar huis wil. Maar de zorg voor patiënten, wat niet kan wachten tot na het weekend/vakantie, moet laagdrempelig gegarandeerd zijn tijdens kantooruren bij de eigen huisarts! De eigen huisarts kent een patiënt vaak beter (…) en heeft ook toegang tot het volledige dossier van een patiënt. Waarom de kweekuitslag niet beoordeeld werd die vrijdagmiddag is mij onduidelijk.
Patiënten bellen meestal liever de eigen huisarts, dan de huisartsenpost. Ook buiten kantooruren is de zorg daar gegarandeerd. Maar mijn ervaring is dat buiten kantooruren wachttijden langer zijn en bepaalde zorg (bijvoorbeeld onderzoeken) zoveel mogelijk wordt uitgesteld en gepland tijdens kantooruren (geldt ook tijdens een ziekenhuisopname!). Tenzij echt zeer-spoedeisend.

– Het zou naar mijn idee de voorkeur hebben als (zoals in deze casus) de huisarts zelf de patiënt terugbelt. Het liefst nog via beeldbellen, bijv Skype of Facetime. (deze vorm van e-health wordt nog veel te weinig ingezet). De assistente heeft oa de rol van poortwachter en probeert vragen te filteren voor de huisarts. Maar in dit geval had ik als patiënt een korte toelichting kunnen geven, die snel duidelijkheid had gegeven. Waarschijnlijk was dit veel efficiënter geweest.
Ik heb de indruk dat artsen soms bang zijn dat patiënten meer vragen gaan stellen als zij zelf bellen. Maar patiënten zijn zich er meer dan bewust van dat artsen het druk hebben en maken hier naar mijn idee geen ‘misbruik’ van.

Het is nog steeds een groot goed dat wij hier in Nederland 24/7/365 kunnen beschikken over (spoedeisende) zorg. Ziek-zijn en zorg nodig hebben buiten kantooruren, wordt daarin wel als minder gewenst gezien… De meeste patiënten zullen echt terughoudend zijn in het bellen op vrijdagmiddag om 16 uur, net voor het weekend en vakantie van een huisarts. Ook artsen hebben recht op vrije tijd, dat beseffen patiënten zich terdege en wordt artsen ook meer dan gegund. Als artsen zich hier bewust van zijn, evenals van het feit dat ziek-zijn vaak minder-mondig maakt, dan zal dit uiteindelijk de zorg aan alle patiënten ten goede komen (en soms ook voorkomen dat patiënten alsnog in het weekend de huisartsenpost moeten bellen)!