Dag van de Verpleging 2015, juist nu!

DSC_0104[1]Op 12 mei 2014 werd voor de 50e keer de dag van de Verpleging “gevierd”.
Op 12 mei, omdat dit de geboortedag van Florence Nightingale was.

Rond de tijd dat de Dag van de Verpleging werd ingevoerd (in 1964 dus), werd de titel “Verpleegkundige” steeds vaker gebruikt. Hiermee werd aangegeven dat verplegenden inderdaad kundige mensen zijn: Verpleegkundigen. Ook liet men hiermee blijken dat verplegen een vak is, met een eigen medische beroepsachtergrond in de gezondheidszorg.
In de begintijd was het ook duidelijk geen feestdag, maar een dag om de verpleegkundige beroepsgroep te profileren.
De laatste jaren wordt de dag van de Verpleging op verschillende manieren gevierd.
Veel ziekenhuizen (waar naast de thuiszorg toch de meeste verpleegkundigen werken) bieden wat lekkers bij de koffie aan. Andere ziekenhuizen organiseren een symposium, vooral gericht op de verpleegkundige beroepsgroep. Veel symposia worden georganiseerd door diverse VAR’s. De VAR is de Verpleegkundige Adviesraad. Deze raden geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan het Bestuur van een ziekenhuis op verpleegkundig gebied (zowel inhoudelijk als praktisch).

Deze en komende jaren zijn voor veel verpleegkundigen (opnieuw) roerige jaren. Voor sommigen staat hun baan op de tocht. Terwijl aan de andere kant, door de verdergaande vergrijzing, er straks een tekort aan verpleegkundigen lijkt te ontstaan. Voor anderen staat er een nieuw invulling te wachten. Bijvoorbeeld de rol die de wetgever ziet voor wijkverpleegkundigen. Zij zijn vanaf 1 jan 2015 verantwoordelijk voor de (her)indicaties en het toewijzen van zorg, hetgeen voorheen door het CIZ werd gedaan.

Verpleegkundigen vervullen een zeer belangrijke rol in de zorg voor patiënten/cliënten. Zij zijn de verbindende schakel tussen arts en patiënt (incl zijn/haar familie), soms is de verpleegkundige de stem voor de patiënt. Verpleegkundigen lijken steeds opnieuw zoekend naar hun plek in de keten, ‘vergeten’ vaak hoe belangrijk zij zijn!

Dit jaar zijn er nogal grote problemen bij het uitbetalen van het PGB (Persoons Gebonden Budget). Hierdoor zijn veel mensen in financiële problemen geraakt of dreigen in de problemen te komen. Dit betreft zowel patiënten/cliënten als ook verpleegkundigen (en andere zorgverleners) die in sommige gevallen betaald worden uit een PGB. Dit is de reden dat een aantal mensen (georganiseerd in het actiecomité PGBNU) er voor gekozen heeft om dit jaar juist op de Dag van de Verpleging in Den Haag actie te voeren. Zij hopen hiermee (citaat) ‘een doorbraak te forceren in de uitbetaling van het PGB’.

Sinds 2014 moeten verpleegkundigen zich elke 5 jaar laten herregistreren in het BIG-register (zie ook blog Eens een pleeg…herregistratie. http://wp.me/p3EO4M-dg).
Tot 1 januari 2014 was je “Verpleegkundige voor het leven”. Dat wil zeggen dat je een opleiding deed, je diploma haalde en je vanaf die datum de titel Verpleegkundige mocht dragen. Ongeacht of je nog werkzaam was als verpleegkundige en/of dat je je vakkennis had bijgehouden.
Daar is nu verandering ingekomen. Sinds de 50e jaardag van de Verpleging zijn er daardoor voor het eerst verpleegkundigen die deze titel niet meer mogen dragen. Rationeel is dit goed te verklaren en uit te leggen, emotioneel doet het toch een beetje pijn. Degene die niet voldoende praktijkuren hebben gehaald (zie nogmaals het blog
Eens een pleeg…herregistratie. http://wp.me/p3EO4M-dg) kunnen een cito-toets afleggen, om zo alsnog te kunnen registreren. Voor mij en enkele andere mensen is dit daarom een dag met gemengde gevoelens. In mijn hart Verpleegkundige voor het leven. Op papier Verpleegkundige niet-praktiserend.

Wat er ook allemaal gaande is in de zorg, 12 mei is en blijft de Dag van de Verpleging!
Ik wens alle Verpleegkundigen een mooie dag.

NB een deel van de tekst in dit blog is overgenomen uit blog van vorig jaar.

Advertenties