Geld en/of een (sociaal) netwerk, sleutelwoorden voor 2015

DSC_0854[1]

Afgelopen week zag ik dit bericht.

Berichten zoals deze, ik blijf daar maar over nadenken. Het bevestigt het plaatje dat ik eigenlijk al sinds het najaar van 2014 op mijn netvlies heb staan. Dat van ouderen, eenzaam zonder noodzakelijke zorg. Met name alleenstaande ouderen dreigen door een combinatie van factoren de mogelijkheid op zorg te verliezen. Ga er maar aan staan… Een oerwoud van formulieren en/of weblinks waarbij een vinkje teveel of te weinig al voor afwijzing, een nieuwe aanvraag of nòg een formulier kan zorgen:-( .

Ouderen, die moeten leven van een AOW-tje, net genoeg voor de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. De mogelijkheden om toeslagen en/of kortingen aan te vragen zijn niet altijd bekend, of de oudere loopt daar al vast in de bureaucratie. Degene met een aanvullend klein pensioen, vallen vaak net buiten bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag. Waardoor het moeizaam verdiende pensioen zorgt voor een net-niet inkomen.

Als je de pech hebt dat je op hoge leeftijd zorg, hulpmiddelen en aanpassingen nodig hebt…dan begint de regel-ellende.

Zorg, hulpmiddelen en/of aanpassingen aanvragen en regelen, vraagt om inzicht, tijd en vasthoudendheid. Door de hoge leeftijd in combinatie met een (chronische) ziekte lukt het soms niet om dit zonder hulp (netwerk) van derden voor elkaar te krijgen. Daarnaast worden voor steeds meer zorg(voorzieningen) een Eigen Bijdrage gevraagd en komen mensen minder vaak in aanmerking voor een vergoeding.

Ook is voor heel veel ouderen de mogelijkheid voor dagbesteding komen te vervallen en worden vrijwel alle verzorgingshuizen opgeheven. (In de berichtgeving valt mij trouwens op dat verzorgings- en verpleeghuizen nogal eens door elkaar worden gehaald. Verzorgingshuizen werden voorheen ook wel bejaardenhuizen genoemd).
Op dit moment worden er wel alternatieven aangeboden, bijv appartement complexen, met de wijkverpleegkundige om de hoek en de mogelijkheid om huishoudelijk hulp in te huren en bijv een warme maaltijd af te nemen. Maar ja…dat redden veel mensen niet met alleen een AOW.
De zorg in verpleeghuizen is alleen beschikbaar voor mensen die zelfs met maximale zorg thuis niet meer zelfstandig kunnen wonen. Dit valt onder de zware zorgzwaarte, waarvoor een indicatie nodig is (ook hier beland je al snel in een oerwoud van termen en afkortingen).

De sleutelwoorden zijn volgens mij op dit moment een inzetbaar ‘(sociaal) netwerk’ en ‘geld’. Ontbreekt het je aan één van beide, dan kun je door inzet van netwerk of geld de meeste zorgproblemen nog wel oplossen. Ontbreekt het je aan beiden… dan is de kans op problemen groot.

Eenzaamheid, ondervoeding en vervuiling dreigen, maar ook meer en grotere gezondheidsproblemen. Eigen regie, eigen kracht, zelfmanagement . Mooie woorden. Maar weet u dat er ouderen zijn (helaas ook jongeren) die soms dagen, weken achter elkaar alleen via de televisie of radio een menselijke stem horen? Natuurlijk is betaalde aandacht geven veel te duur, maar aandacht via netwerk of professionele zorg kan wel problemen voorkomen. Naast de aandacht is er nl ook een signaleer mogelijkheid en kunnen (dreigende) problemen besproken worden.

Ik hoop en denk dat door de ‘jongere ouderen’, die ook wat meer digi-wijs zijn, te helpen/adviseren op tijd na te denken over vinden en opbouwen van een netwerk en hen op tijd te laten nadenken hoe zorg en voorzieningen te regelen, winst is te behalen. Er is nu een groep ouderen die in hele korte tijd te maken kreeg met nieuwe wet en regelgeving, voor hen is deze omslag veel te snel gegaan. 

Hopelijk verdwijnt dat plaatje op mijn netvlies dan ook heel snel…

Lees ook dit bericht (dat ik overigens zelf las nadat dit blog al grotendeels klaar had): ‘Ouderen krijgen thuis te weinig zorg’ via @NOS.

Advertenties