De boomhutexperts. #patientalspartner

Ik bedacht opeens dit voorbeeld ter illustratie nav discussie over het afwezig zijn van patiënten in het project ‘PGDkader2020’. Omdat dit blog (Patiënten echt als Partner zien #PGDkader2020 http://wp.me/p3EO4M-I3al) vrij lang was geworden, heb ik er maar een apart blog van gemaakt. Ik twijfelde even of ik het überhaupt wel zou publiceren. Besloten dit toch te doen, omdat het misschien sommige mensen juist aan zal spreken:

DSC_0355[1]

tekening van Schoolderman junior

Stel U heeft thuis een hele mooie, exclusieve boomhut. U bent er jaren mee bezig geweest, heeft er veel over gelezen en soms iets over geschreven. Een huttenexpert heeft deze gebouwd, maar wel na uitvoerig overleg met u. Ook tijdens de bouw. Als u iets niet wilde of iets anders wilde, was dat ook bespreekbaar.

Op een gegeven moment vroeg de overkoepelende organisatie van hutters of ze u (en andere boomhutbezitters) konden benaderen voor bijv congressen,debatten, opstellen van richtlijnen enz. Deze organisatie bestond uit mensen die waren afgestudeerd op hutten. Allerlei soorten hutten. Enkele van hen hadden kortdurend een hutje op de hei gehad (en iedereen heeft toch wel eens in een hut gezeten?!), maar de meesten waren nu hutloos.
Natuurlijk wilde u dat wel, hoewel u daar niet veel ervaring mee had. Maar door uw kennis en ervaringen te gebruiken, kon u wellicht waardevolle informatie delen en iets (of veel?) bijdragen.
Een paar maanden later las u een blog waarin duidelijk werd dat een groep ‘deskundigen’ een project was gestart, waarbij het doel was dat over ruim 5 jaar vrijwel alle Nederlanders zelf een boomhut kon bouwen. Hoewel er de afgelopen jaren al diverse projecten waren geweest (versnipperd en met wisselend succes), wilde men het nu breed oppakken. Eerst zou er een advies worden opgesteld.

Er was een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. De experts waren directeur van een houthakkersbedrijf, directeur van een kettingzaagbedrijf, projectleider van een spijkerfabriek enz. U keek de lijst nog een keer door. En nog een keer. Nee, er stonden geen eigenaren of gebruikers van boomhutten bij. U vroeg via twitter waarom er geen gebruikers in de groep zaten. Eh…ja…eh…er werden op dit moment hutgebruikers geworven oa, boomhutgebuikers. Waarom nu pas, terwijl het project al een paar maanden bezig was? Daar kreeg u eigenlijk geen antwoord op. Ook niet wat de ‘functie’ van boomhutgebruikers straks zou zijn in het project. Misschien dat er af en toe een vraag of stelling aan hen zou worden voorgelegd? Snel werd er op de website nog toegevoegd dat de werving inmiddels was begonnen, maar onduidelijk bleef hoe kennis en ervaringen van boomhuteigenaren gebruikt zouden worden.
Ondanks dat U duidelijk had aangegeven dat u graag uw kennis en ervaring met boomhutten had aangeboden, had niemand van de deskundigen eraan gedacht u of een andere boomhutgebruiker te benaderen….

Dat dus.

Advertenties