Werken in de wijk aantrekkelijker vanaf 2015?

DSC_0194[1]

De leeftijd van wijkverpleegkundigen verschilt enorm. Variërend van iets ouder,
veelal mensen die liever halve dagen werken ivm gezin en/of gezondheid. Maar ook jong-gediplomeerden. De sector verwacht vanaf 2015 ongeveer 5000 (!) nieuwe HBO-opgeleide verpleegkundigen nodig te hebben (http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2014/7/Van-Rijn-63-miljoen-euro-voor-wijkverpleegkundigen-1554705W/).

Een aantal verpleegkundigen in de wijk is nu MBO opgeleid. De minister wil een groot aantal van hen nu omscholen en ook meer startende HBO verpleegkundigen in de wijk aan het werk krijgen. De nieuwe plannen waarin de wijkverpleegkundige een belangrijke rol zullen gaan spelen, kunnen ook een positief effect hebben op de werktijden. Dit zal uiteindelijk ook het werken voor een verpleegkundige in de wijk aantrekkelijker maken, hetgeen hard nodig is. Hoe?

Uit ervaring weet ik dat 80% van de zorg (schatting. heb geen cijfers, iemand?) in de ochtend en de avond plaatsvindt, met de nadruk in de ochtend. Met name net-gediplomeerde (jonge) verpleegkundigen willen 32-36 uur per week werken om voldoende inkomen te genereren. In de wijkverpleging zijn echter diensten van 8 uur niet standaard (uitzondering de nachtdiensten maar niet elk zorgbureau of zzp-er levert ook nachtzorg). Een wijkverpleegkundige kan ook een zogenaamde gebroken dienst doen, 4 uur ’s morgen en 4 uur in de avond. Alleen heeft dit niet de voorkeur. Dus is dit (mede) een reden (er zijn er meer te noemen, maar ook veel redenen om juist wèl in de wijkverpleging te willen werken) waarom jong-gediplomeerden minder snel voor de wijkverpleging kiezen: gebroken diensten moeten draaien om aan voldoende werkuren te komen.

Werkzaamheden die in de middag plaats kunnen vinden zijn bijvoorbeeld intakegesprekken, wondverzorging, begeleiding en instructie enz.
Omdat de indicatiestelling straks waarschijnlijk door de wijkverpleging zal worden gedaan (eventueel icm een sociaal wijkteam, deze plannen worden nu uitgewerkt), biedt dit mogelijkheden om ook in de middaguren meer werkuren te creëren. Hierdoor wordt het dus voor jong-gediplomeerden aantrekkelijker om in de wijkverpleging te werken. Vooral als dit gecombineerd kan worden met het verlenen van praktische verpleegkundige/verzorgende handelingen. Verpleegkundigen willen nl het liefst ook gewoon praktische zorg verlenen, naast het voeren van gesprekken.
De combinatie hiervan maakt het werken in de wijk ook voor jong-gediplomeerden HBO verpleegkundigen (weer) aantrekkelijk. Zowel vakinhoudelijk, als ook wat betreft de werktijden.
Deze gedachtengang zou (naar mijn idee) goed gebruikt kunnen worden om jonge mensen enthousiast te maken voor het werken in de wijkverpleging. En dat is heel hard nodig, gezien de 5000 extra HBO-verpleegkundigen die de sector nodig denkt te hebben om de plannen van staatssecretaris van Rijn te kunnen uitvoeren.

 

NB aan de andere kant worden er dus 10 duizenden ontslagen verwacht in de zorg (de Abavakabo/FNV spreekt zelfs over 100.000 ontslagen). Slechts een heel kleine groep hiervan is instaat om zich te laten omscholen/bijscholen tot HBO-verpleegkundige.

dit blog schreef ik samen met blog: Gaan we oma nog iets leren? http://wp.me/p3EO4M-Eh o