Thuiszorg, Buurtzorg, Buurthuizen……Help?

Exif_JPEG_PICTURE

De laatste weken valt het mij op dat sommige termen over de soorten en aanbieders van zorg te pas en te onpas worden gebruikt. Vaak ook niet helemaal goed. Dus leek het mij wel handig om daar een blog over te schrijven.

Allereerst: de thuiszorg. In de volksmond bedoelen mensen vaak met “de thuiszorg” de huishoudelijke hulp. Thuiszorg bestaat echter uit veel meer onderdelen:

De Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale (extramuraal=buiten de muren van bijv instelling/ziekenhuis) gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging. (Bron: wikipedia). Een huishoudelijke hulp mag echt alleen huishoudelijke taken (bijv stofzuigen, ramen lappen, bedverschonen enz)verrichten, dus bijvoorbeeld geen medicatie geven aan een cliënt! Maar huishoudelijke hulpen gebruiken hun ogen, oren en hun hart voor de zorg: ze signaleren en rapporteren indien nodig. Soms wordt ipv de naam huishoudelijke hulp of zorg de naam “thuishulp” gebruikt.
NB Om het nog verwarrender te maken: in oa Utrecht is een Thuiszorg organisatie die zich “Thuishulp Zorgsaam” noemt. Zij bieden dus thuiszorg (persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp aan).
De (persoonlijke) Verzorging/verpleging kan worden uitgevoerd door verzorgenden of verpleegkundigen. Het verschil heeft te maken met het opleidingsniveau. Een verpleegkundige mag/kan ook meer(technische) handelingen verrichten. Wel moet een verpleegkundige bekwaam blijven voor deze handelingen. Dat betekent oa dat zij bepaalde handelingen alleen mag uitvoeren als zij daar voldoende kennis over heeft en deze handeling regelmatig uitvoert. Vanaf 1 januari 2014 moet een verpleegkundige zich elke 5 jaar opnieuw laten registreren in het BIG-register. Registratie is aan regels gebonden (zie ook blog Eens een pleeg…herregistratie. http://wp.me/p3EO4M-dg )

Als er in de volksmond gesproken wordt over “de wijkverpleegkundige” kan dit dus ook een wijkziekenverzorgende zijn! Als iemand trouwens vertelt “in de wijk” te werken, dan wordt hiermee het werk als verpleegkundige of verzorgende bedoeld (dus geen huishoudelijke hulp). Behalve dat een verpleegkundige meer (risicovolle en/of voorbehouden technische) handelingen verricht, heeft zij ook meer coördinerende en begeleidende taken. In principe verricht de verpleegkundige/verzorgende geen huishoudelijk werk, maar…na bijvoorbeeld een maaltijd zal zij wel een kleine afwas doen (als cliënt dit niet zelf kan) of een wasmachine opstarten.

Oh ja…in de thuiszorg spreekt men meestal over “cliënten”, in het ziekenhuis (en door bijvoorbeeld fysiotherapeut, huisarts) over “patiënten”. 

De huishoudelijke zorg valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente (geen zorgplicht),  Verpleging en Verzorging valt nu nog grotendeels onder de AWBZ, per 1-1-2015 grotendeels onder de ZorgVerzekeringsWet en dus zorgplicht.

Een verpleegkundige wordt in de volksmond ook wel zuster, verpleegster of pleeg genoemd. De beroepsgroep ziet liever dat de naam “verpleegkundige” wordt gebruikt.

Wat ook nog al eens door elkaar gehaald wordt zijn: “sociale wijkteams”, buurthuizen en Buurtzorg. Eigenlijk hebben ze weinig met elkaar te maken.

Buurtzorg is één van de vele thuiszorgorganisaties. Buurtzorg onderscheidt zich van andere thuiszorgorganisaties doordat het met kleine teams werkt, met zo min mogelijk management. Deze teams zijn verdeeld over een aantal wijken/buurten. Mogelijk dat daar de verwarring is ontstaan. Buurtzorg biedt geen huishoudelijk hulp. De Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie.

In een buurthuis werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk met elkaar samen.

De “sociale wijkteams” moeten in de toekomst beoordelen welke hulp/zorg er nodig is (er loopt nu al een proef in bijvoorbeeld Venlo. Deze proef betreft nog geen verpleging/verzorging). De wijkverpleegkundige (werkend voor een thuiszorgorganisatie) zal hierin een sleutelpositie krijgen. Een sociaal wijkteam kan/zal samengesteld zijn uit: maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, praktijkverpleegkundige (huisarts), gemeente (ambtenaar?), schuldhulpverlening, woningcooperatie. Per gemeente zal de samenstelling van een team kunnen verschillen. De wijkverpleegkundige beoordeelt straks (als de nieuwe zorgwet is ingevoerd) wat een cliënt aan professionele zorg nodig heeft en hoe de aansluiting met gemeentelijke ondersteuning in praktijk vorm krijgt (bron: V&VN http://bit.ly/1dsB3Sp). Maar allereerst en vooral zal de cliënt in zijn eigen omgeving hulp en ondersteuning moeten zoeken.

Buurtzorg heeft overigens niet deelgenomen aan de proef in Venlo met het sociale wijkteam. Buurtzorg is van mening dat een wijkverpleegkundige zoveel mogelijk tijd moet kunnen besteden aan het uitvoeren van de zorg. Niet aan “keukentafelgesprekken” en vergaderingen met de andere deelnemers in het sociale wijkteam. In het “sociale wijkteam” in Venlo nam wel een wijkverpleegkunidge van een andere thuiszorgorganisatie deel.

Samenvattend:

Thuiszorg=huishoudelijke hulp+persoonlijke verzorging en verpleging

Thuisondersteuning= ‘nieuwe’ term sinds transitie. ondersteuning zoals in thuiszorg

Thuishulp=huishoudelijke hulp
aanvulling december 2015: er wordt gekeken naar een nieuwe vorm waarbij de huishoudelijke hulp, enkele taken erbij zou kunnen krijgen zoals het aantrekken van steunkousen enz enz
nog in ontwikkeling dus

Wijkverpleging=persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg

Buurtzorg=een thuiszorgorganisatie die persoonlijke en verpleegkundige zorg biedt

Sociale wijkteams=nieuw te vormen teams in een gemeente die de nieuwe zorgwet (deels) moeten gaan uitvoeren

ZZP-ers in de zorg: zelfstandig ondernemers die vaak PGB (Persoons Gebonden Budget) zorg en Zorg In Natura leveren: zelfstandig of in een coöperatieve vorm

Ondanks onduidelijkheid over termen en uitvoering is eigenlijk het belangrijkste om in het oog te houden:

De cliënt/patiënt (en/of zijn mantelzorger) houdt de regie over zijn/haar eigen zorg!

foto: getekend portret van oud-tante die Wijkverpleegkundige was in de jaren ’30-’50

Lees ook: Zuster, zuster….Wie is wie in het ziekenhuis? http://wp.me/p3EO4M-ff

Advertenties