Ouderenzorg….ook nog voor u en mij?

Exif_JPEG_PICTURE

Vrijdagavond zag ik staatssecretaris van Rijn voorbijkomen in het programma “Meldpunt” (en zondag ook in Buitenhof…). Hij was daar uitgenodigd om zijn plannen mbt de langdurig zorg toe te lichten. En dan vooral zijn plannen voor de ouderenzorg (het programma werd tenslotte niet voor niets door omroep “MAX” uitgezonden).

Allereerst wil ik opmerken dat ik het wel met dhr van Rijn eens ben dat de kosten voor de zorg in het algemeen uit de hand dreigen te lopen. Er zal bezuinigd moeten worden. Vanaf de zijkant is het natuurlijk makkelijk roepen dat de voorgenoemde plannen onverantwoord zijn en misschien ook onuitvoerbaar zijn. Dat vind ik nl voor een deel ook, maar ik weet ook geen alternatief.

Verder valt mij op dat deze materie zo ingewikkeld in elkaar zit en op details nog zo onduidelijk is, dat dit voor “de gewone burger” nauwelijks meer is te volgen. Voor en tijdens het schrijven van dit blog heb ik natuurlijk  mij verdiept in dit onderwerp. En eerlijk gezegd….ik zie een hoop afkortingen en heel veel onduidelijkheid over de details. De grote lijnen zijn redelijk helder, maar verder vind ik het moeilijk te volgen.

Toch schrijf ik dit blog, omdat ik vind dat wij er allemaal in ieder geval over moeten nadenken. Ons bewust moeten zijn/worden van een grote groep kwetsbare ouderen. Vooral de ouderen die alleen wonen en (bijna) geen familie hebben, dreigen te vereenzamen. Dat gebeurt nu al, maar deze groep zal denk ik alleen maar groter worden. Dat vind ik triest, dieptriest.

De ouderen die zorg nodig hebben, vormen een kwetsbare groep. Een groep ook die niet snel “op de barricades zal klimmen”, omdat dit voor hen gewoon niet mogelijk is.

In “Meldpunt” zei dhr. van Rijn een aantal dingen, die mij opvielen. Daarom gebruik ik een deel van de informatie uit deze uitzending in dit blog:

De verzorgingsstaat die we hier in Nederland jaren lang kenden, bestaat eigenlijk al niet meer. De regering is begonnen met het afbouwen (sommigen noemen het afbreken…) hiervan. Het is onbetaalbaar geworden. Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook de vraag naar zorg. De financiële crisis maakt het probleem alleen maar groter.

Dhr van Rijn wil ervoor zorgen dat er voor iedereen passende zorg blijft (…). Na de invoering van de nieuwe zorgwet is er alleen nog (betaalde) zorg beschikbaar voor hen die “zwaar hulpbehoevend” zijn. Iedereen die “lichte”zorg nodig heeft, zal dit eerst en vooral moeten regelen met familie, vrienden en buren. Of iemand lichte of zware zorg nodig heeft, wordt geïndiceerd aan de hand van de zorgzwaarte.

Tijdens de uitzending werd (terecht) gevraagd waarom de invoering van deze wet al zo snel moet plaatsvinden, nl per 1 januari 2015. Nog niet alle onderdelen zijn goedgekeurd en er is nog veel onduidelijk. Het antwoord van dhr van Rijn was hierop: “Ik wil mensen (ouderen) niet nog langer in onzekerheid laten”. Ik vond dit persoonlijk een makkelijk en enigszins merkwaardig antwoord.

Allereerst zijn 19 maart de Gemeenteraadsverkiezingen geweest. De gemeente moet een groot deel van de nieuwe zorgwet gaan uitvoeren. Details zullen per gemeente anders ingevuld worden. In theorie zou het kunnen zijn dat sommige gemeenteraden er na de verkiezingen totaal anders uit gaan zien. Dat betekent dat er voor de nieuwe wethouders tijd nodig zal zijn om zich in te lezen, overleg te plegen met vertegenwoordigers van allerlei groepen enz. Maar ook een nieuwe samenwerking binnen de gemeenteraad. Daarbij komt dus ook nog o.a. (!!!) de nieuwe zorgwet die mbt uitvoering nog erg onduidelijk is. Waar ook nog eens minder budget voor  beschikbaar zal zijn.  Eén en al onzekerheid dus.

Als de nieuwe zorgwet een jaar later zou worden ingevoerd, zal de bestaande zorgwet nog doorlopen. Dat lijkt mij toch veel meer zekerheid te bieden.

Verder blijkt het grootste deel van de nieuwe zorgwet (mbt ouderenzorg) voornamelijk te gaan gelden voor de mensen die nieuw in zorg komen per 1 januari 2015. Hoe kunnen mensen nu langer in onzekerheid blijven, als zij niet eens weten dat zij volgend jaar zorg nodig hebben?

Wel weet ik dat de nieuwe zorgwet in zijn algemeenheid heel veel onzekerheid brengt. Is er straks iemand in mijn omgeving die mantelzorg kan bieden? Iemand die kan helpen bij het doen van de boodschappen, het huis kan schoonmaken, de was wil doen, eten koken? En dan niet een keertje (dat willen mensen nog wel), maar echt wekelijks of dagelijks? Naast de zorg voor eigen gezin en een baan? Of door een buurman die zelf al 75+ is en hulp nodig heeft?

Dhr van. Rijn stelde ook duidelijk dat alle 800 verzorgingshuizen in Nederland op betrekkelijk korte termijn moeten sluiten! Degene die er nu nog wonen houden een plekje, maar zullen mogelijk wel moeten verhuizen (soms zelfs meerdere keren!). Een deel van de verzorgingshuizen zullen worden omgebouwd tot appartementen, eventueel met wijkzorg voor “zware zorg”. Iedereen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat willen en kunnen ook veel mensen, maar niet altijd zonder hulp. De “zware zorg” moet en zal voor iedereen beschikbaar blijven, niet alleen voor mensen met veel geld (aldus van Rijn).

Als mensen echt niet meer met maximale zorg thuis kunnen wonen, dan zal er een plek beschikbaar zijn in een instelling. De enige instellingen die er dan nog zijn, zullen de verpleeghuizen zijn….

Dhr van Rijn wil mantelzorg niet verplichten, maar hoopt en verwacht wel dat iedereen zich moreel verplicht zal voelen om deze zorg te verlenen. Ik hoop dat als de nieuwe zorgwet ingaat we ons allemaal (als dat nodig is) moreel verplicht zullen voelen om de ouderen in onze omgeving zorg (hulp) aan te bieden. Hopelijk gebaseerd op liefde en respect voor ouderen!

In theorie klinkt dat mooi en haalbaar. De komende jaren zal duidelijk worden of dit in de praktijk ook zal gebeuren. Het trieste is alleen dat het hier wel om mensen gaat, niet over de aanleg van een nieuwe weg of een nieuw bouwproject.

Het gaat om onze ouders en grootouders, tantes, ooms en buren. En mogelijk in de toekomst ook over u en mij…..