#Ehealth in praktijk: voor- of achteruitgang?

Wat zie en merk ik nu als patiënt ècht in de praktijk van de innovaties in de zorg mbt E-health?

Naar mijn idee gaat het veel te langzaam. Op sommige punten staat het stil of lijkt er zelfs sprake van achteruitgang. Op lokaal niveau zijn er wel mooie en goede projecten. Het kan dus wel. Grootste struikelblokken lijken vooral budget en de keuze van bijvoorbeeld software: door de bomen het bos niet meer kunnen zien en een soort angst: als ik deze software kies, is dat dan niet volgend jaar alweer verouderd? Verder blijkt de implementatie van nieuwe systemen toch erg veel tijd en energie te kosten. Als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis nieuwe software wilt invoeren, kan het weken/maanden duren voordat iedereen geschoold is en ook met het nieuwe programma goed kan werken. Vaak blijken er ook nog kleine foutjes te zitten in de software, waardoor soms een heel systeem plat ligt. In geen enkel bedrijf is dit gewenst, laat staan in een ziekenhuis.

Wat zie ik in de praktijk? Ik sta vooral onder controle van diverse specialisten in 2 ziekenhuizen. Een academisch ziekenhuis en een groot, algemeen ziekenhuis. De meeste zorg en begeleiding krijg ik via het laatste, dus daar beperk ik mij nu toe in dit blog.

-sinds mijn laatste ziekenhuisopname moet ik 1-2 wekelijks bloed prikken. Uitslagen worden opgeslagen in het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem), onderdeel van het EPD in dit ziekenhuis. Helaas kunnen de uitslagen van het ene ziekenhuis niet overgenomen worden in het ZIS van het andere ziekenhuis. Uitslagen kunnen wel gefaxt of gemaild worden en daarna ingescand. Je krijgt hierdoor echter een onoverzichtelijke “bak” met uitslagen. Dus rijd ik nu nog steeds elke 2 weken naar dit ziekenhuis. Meestal kost mij dit zo’n 2 uur, wat vooral heel erg vermoeiend is. Gezien alle innovaties hoop en eigenlijk verwacht ik als patiënt dat dit toch anders moet kunnen. Een landelijk EPD zou heel erg helpen(…).

Er zijn inmiddels ook diverse mogelijkheden waarbij je als patiënt zelf je data in bijv. een App of een site (beschermd, voor eigen data) kunt invoeren. Alleen….het valt niet mee om elke 2 weken die uitslagen digitaal te ontvangen en op een overzichtelijke manier op te slaan. De vorm waarin de data aangeleverd wordt is hierbij vaak belangrijker dan de App/site (keuze genoeg…) waar ik ze in op zou willen slaan.

-Het ziekenhuis beschikt niet over de mogelijkheid om online de uitslagen in te zien en deze eventueel uit te printen of te kopiëren naar een App. Op dit moment verloopt de communicatie en verzending van de uitslagen vooral via de (bijna ouderwetse 😉 ) e-mail

– Sinds mijn laatste ziekenhuisopname regelt en coördineert een MDL-verpleegkundige de poliklinische zorg. Ik moest er even aan wennen, omdat ik altijd gewend was alles zelf te doen. Maar dit kostte enorm veel energie en het was soms lastig om artsen te bereiken. Voordat ik bloed laat prikken stuur ik meestal even een korte mail met “de stand van zaken” en eventuele vragen naar de MDL-verpleegkundige. De MDL-verpleegkundige overlegt meestal dezelfde dag nog met de arts over de uitslagen (en mijn eventuele vragen en opmerkingen). De arts beoordeelt deze en stelt eventueel het beleid bij, meestal medicatiewijziging. De MDL-verpleegkundige mailt mij dan de uitslagen en eventueel de aanpassing in het beleid. Soms blijkt mail niet handig en overleggen wij telefonisch. De uitslagen mailt zij meestal als screenshot, of als tekstblokje. Hierdoor is het lastig om deze data bijv. op te slaan in een App. Het kan wel, maar wordt ook onoverzichtelijk. Doordat dit nu zo is geregeld, kan ik met deze “strenge” controle langer thuisblijven. De inzet van de MDL-verpleegkundige ervaar ik als erg prettig en geeft mij ook een zeker rust!Wel merk ik dat overleg met meerdere artsen en/of verpleegkundigen (wat vaak nodig is) veel trager en soms rommelig verloopt.

– Behalve bloedprikken en overleg per mail of telefoon wil de arts mij toch nog regelmatig “zien”. In een onstabiele periode betekent dit dat ik dan na 2-4 weken op de poli moet komen, langzaam uitbreidend naar elke 3-4 maanden. Ik zou graag deze controles (bijvoorbeeld om en om) via een on-lineverbinding willen doen (bijv. Facetalk of Google Hangout). Helaas is het ziekenhuis daar nog niet klaar voor. Aan de ene kant is er een zeker angst ivm vragen over een veilige on-lineverbinding. Aan de andere kant vraagt dit ook praktische aanpassingen.

– Een jaar of 3 geleden is er een poging gedaan om recepten digitaal voor te schrijven. Nu krijg ik gewoon weer geschreven recepten mee. Volgens de arts was het digitaal voorschrijven een ramp. Het systeem liep regelmatig vast, was heel erg traag, niet alle medicatie stond er in, niet alle doseringen en toedieningsvormen, veel zoekwerk nodig enz. Gevolg was dat hierdoor (!) spreekuren enorm uitliepen. Gelukkig waren pennen en receptenblokken nog niet weggegooid….De huisarts heeft wel de juiste software gevonden, waarbij derecapten direct bij de apotheek terecht komen.

– Het is in dit ziekenhuis mogelijk om online de poliafspraken in te zien of te maken. Alleen…dan moet wel de agenda beschikbaar zijn. Vorige week was ik voor policontrole bij de arts. Het was op dat moment niet mogelijk om een afspraak te maken over 3 maanden aan de balie. Online is het dan helemaal niet mogelijk. Nu ontstaat er dus op de poli een mega lange lijst met patiënten die nog een afspraak toegestuurd moeten krijgen. Dit is een erg tijdrovende, dure klus. Extra vervelend is het dat dit nu zonder overleg gepland wordt. Later kan ik die afspraak dan meestal wel online verzetten (indien nodig). Het zou handiger en goedkoper zijn als ik gewoon zelf direct de afspraak online kan maken!

-Ik ben wel enorm blij dat ik zelf mijn INR kan prikken en dosering van anti-stollingsmedicatie zelf kan bepalen. Zie blog Zelf doen! #vrijheid #Ehealth http://wp.me/p3EO4M-st

Als ik lees welke nieuwe digitale mogelijkheden er allemaal zijn……ik zou er voor willen pleiten dat er niet alleen geld en energie beschikbaar is om Apps en andere software te ontwikkelen. Er zou de komende jaren veel meer tijd, geld en energie moeten worden gestoken in het implementeren van deze toepassingen in de praktijk.Daar liggen enorm veel mogelijkheden en het is denk ik ook gewoon noodzakelijk.

Het zou het leven van veel patiënten (en hun naasten) in ieder geval net weer iets makkelijker maken…..

Naschrift: in het blog Een ziekenhuis afspraak heeft veel impact! http://wp.me/p3EO4M-el schreef ik al eerder iets over oa het maken van afspraken online. Nav dit blog heb ik het ziekenhuis gemaild en gevraagd/aangeboden om mee te denken over de mogelijkheden van (in dit geval) de uitrol van een zogenaamd Zorgportaal. Vanaf juli tot september heb ik een aantal keren geïnformeerd hoever het ziekenhuis was. Een werkgroep was hiermee bezig. Het uitzoeken alleen al kost heel veel tijd (denk aan technische randvoorwaarden, maar ook vooral aan gebruikers voorwaarden zowel voor de professionals als ook een deel voor de patiënten). Daarna moet er een keuze gemaakt worden. Dit moet weer besproken worden met allerlei zorgprofessionals, het bestuur en. Kortom…een lange weg. In de laatste mail werd mij in ieder geval kenbaar gemaakt dat mijn bijdrage nog lang niet gewenst/mogelijk was. Ik ga er binnenkort maar weer eens een mail aan wagen….