Ontroering

Ontroering

Je hoeft alleen maar te kijken
naar je eigen kind

Als hij/zij op het podium staat
en danst en zingt

Soms uit de maat
Soms een verkeerde noot

Maar steeds vol enthousiasme
en zonder schroom

Het raakt je,
vol ontroering

Advertenties