De gemeente mag het gaan doen, een nieuwe crisis

DSC_1132

Nederland stevent af op een nieuwe crisis. De economische crisis is nog niet eens bedwongen. Het ene na het ander faillissement wordt uitgesproken, steeds meer mensen verliezen hun baan.

De volgende crisis die ik bedoel is de sociaal-zorg crisis. Tenminste….denk dat het zo maar genoemd moet worden?!

De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Als voorbereiding hebben enkele ambtenaren een cursus van wel 6 dagen gehad! De cursus is vooral bedoeld om enige kennis te krijgen van de jeugdpsychiatrie. Let wel, de diagnose zal door de psychiaters gesteld blijven worden.
(zie http://www.sbo.nl/zorg/jeugdggz/#.UfdkWqQKPdE.twitter). De gemeente zal echter bepalen of de voorgestelde behandeling ook (volledig) vergoed gaat worden. Of er een vergoeding is voor een kind dat gesprekken en medicatie via een psychiater nodig heeft.  Of er een vergoeding is om een kind tijdelijk op te nemen in een GGZ-instelling, om grotere problemen te voorkomen enz. De kans is groot dat hierbij (beschikbaar) budget belangrijker wordt dan kennis van zaken!

Daarnaast zullen de zogenaamde “keukentafel gesprekken over de thuiszorg” intensiever worden. Hierbij lijkt niet het uitgangspunt te zijn “welke zorg heeft u nodig en kunnen wij dat vergoeden? “Maar wel: welke zorg kunt u nu (weer) zelf. Dus welke zorg kunt u inleveren?” U heeft nu nog (thuis)zorg? Dan zult u dat zelf moeten betalen of zelf moeten gaan doen! U mag nl vanaf volgende week uw buurvrouw inschakelen. Of anders 1 van de kinderen. Oh, die werken? Dat is bijna uniek te noemen! En ze wonen aan de andere kant van het land? Tja…dan zult u toch echt 1 van uw buren moeten inschakelen. Uw buren hebben zelf hulp nodig? Dan kunt u elkaar wel helpen! Probeer uw zorg zelf te regelen, ook al heeft u al heel veel hulp gevraagd aan de mensen in uw omgeving. Ook al kunt u het allemaal niet zo goed overzien. U moet meer zelfredzaam worden. Ook al is dit de reden waarom u hulp nodig heeft (…).

Dit alles zullen de gemeentes moeten doen met een budget waar direct al op gekort gaat worden! Dus dit alles met minder kennis en minder geld. Verder zijn alle regelingen en veranderingen nog niet uitgewerkt. Waardoor de voorbereiding daarop nog lastiger is, door de relatief korte tijd. Nu het reces voorbij is en Prinsjesdag in aantocht (inmiddels achter de rug), zal er hopelijk wat meer duidelijk worden. Dat betekent nog niet dat alle voorstellen door zullen gaan. Dus de onduidelijk zal nog even blijven. Niet alleen voor de gemeenten, maar ook voor de mensen die het aangaat.

Eigenlijk heb ik medelijden met de gemeenteambtenaren. Politiek Den Haag bedenkt een plan. Waarbij ze de oplossing(=problemen) neerleggen bij de gemeenten.

Die moeten straks in korte tijd snel de benodigde kennis vergaren en met minder geld zorgen voor een goed sociaal-zorg beleid. Een bijna onmogelijke opdracht, lijkt mij.

Daarbij zou het zo kunnen zijn dat de ene gemeente daar straks verder in is dan de andere. Het enige positieve hieraan is misschien, dat veel mensen eindelijk het belang gaan inzien van de gemeente verkiezingen! Want de ene partij zal zich meer willen inzetten voor een goed sociaal/medisch beleid dan de ander! Waardoor er mogelijk ook verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten. En het dus van belang kan zijn in welke gemeente je woont.

De komende tijd zullen we niet alleen bij extreme warmte (hitteplan) wat vaker bij onze medemens om de hoek moeten kijken, maar gewoon elke dag. De sociale controle zal weer terug (moeten) komen. Dat zou misschien ook een klein, positief resultaat kunnen zijn van deze plannen. Dat is ook eigenlijk wat de overheid wil.

Aan de andere kant moet iedereen zoveel mogelijk aan het werk. Dus wanneer die sociale controle dan moet plaatsvinden? Want die sociale controle moet natuurlijk niet alleen uit controle bestaan. Naast praktische hulp hebben sommige gezinnen ook echt financiële hulp nodig. Maar van en door wie? Ik weet het echt niet.

Een crisis kan niet uitblijven…. Ik maak mij echt zorgen over de kwetsbare groep ouderen en kinderen, die niet zonder enige vorm van hulp kunnen. Omdat bij een grote groep mensen de uitgaven zijn gestegen en de vergoedingen verminderd of gestopt zijn, kunnen zij die hulp niet zelf betalen! Het wordt letterlijk een kwestie van overleven.