Huishoudelijke Zorg: betaald of vrijwillig?

DSC_0144

Er moet mij toch nog iets van het hart. Ik heb al eerder een blog geschreven over de ideeën van staatsecretaris Van Rijn en van minister Bussemaker.

Van Rijn wil dat wij de zorg voor onze naasten (familie, buren, vrienden) uit liefde en mededogen gaan doen. Onbetaald dus. De gemeentes willen dit eigenlijk verplicht stellen, want zij merken dat mensen dit anders niet willen of kunnen. Van Rijn wil het nog niet afdwingen. Maar…..hij heeft wel een ander plan. En eigenlijk best slim!

De komende tijd zullen er nl 10 duizenden huishoudelijke hulpen in de Thuiszorg ontslagen worden! Mensen die nu tegen een laag-tarief het huishouden doen bij (chronisch) zieken en ouderen. Zij zullen straks massaal proberen ander werk te gaan zoeken, wat er bijna niet is. En dus zal een deel van hen uit pure frustratie van het thuiszitten vrijwillig gaan schoonmaken bij mensen. (Chronisch) zieken en ouderen die het opeens zonder of met minder huishoudelijke hulp moeten doen.

De groep huishoudelijke hulpen is meestal vrouw en laagopgeleid. Vaak is het inkomen van man en vrouw samen net genoeg om alle vaste lasten te betalen.  Mw Bussemaker heeft deze vrouwen nog zò gewaarschuwd: alle vrouwen moeten aan het werk, om economisch onafhankelijk te kunnen zijn!

Dus Meneer van Rijn: ontneem die 10 duizenden mensen in de huishoudelijke zorg nu niet hun baan! Ze hebben het keihard nodig om hun rekeningen te kunnen betalen! Om economisch onafhankelijk te kunnen zijn. Maar eigenlijk om iets wat veel belangrijker is: om het gezin bij elkaar te houden!!

En ja Meneer Van Rijn ik ben het met u eens dat het makkelijker is om te roepen wat niet goed is,dan om de juiste bezuinigingen te bedenken. En ook geloof ik wel dat de Zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Maar eerst moet de fraude in de zorg opgespoord worden en aangepakt. En er blijkt ook nog wel wat zuiniger voorgeschreven te kunnen worden wat betreft medicatie.

De bezuinigingen die u hier voorstelt raken 2 groepen mensen onevenredig:

Zij die de Huishoudelijke Zorg dringend nodig hebben en zij die de Huishoudelijke Zorg (betaald) uitvoeren!