e-health: thuis uitslagen bekijken

DSC_0089

Yes! Eindelijk kon ik zelf de uitslagen inzien van onderzoeken in het UMC St Radboud. Nadat ik van deze mogelijkheid hoorde in de media, informeerde ik direct. Het bleek in eerste instantie om een pilot te gaan. Dus ik moest geduld hebben…

Eerst even langs het ziekenhuis Na een aantal maanden was het dan echt zover. Tenminste…eerst moest ik mijn DigiD aanvragen (was namelijk inmiddels verlopen). Om thuis te kunnen inloggen, moest ik ook de eerste keer zelf naar het UMCN toegaan. Dit vond ik wel een struikelblok. Aangezien het niet in mijn eigen woonplaats is, rijd ik daar niet zomaar naartoe.Maar goed. Bij de eerst volgende policontrole heb ik mij netjes gemeld met mijn DigiD. Na invoering hiervan, volgde nog een SMS-code.

Twee weken Daarna meldde ik mij bij mijn arts op de poli. Enthousiast vertelde ik dat ik nu de volgende dag mijn bloeduitslagen kon inzien. Na het gesprek met de arts, moet ik namelijk altijd even bloed laten prikken. Helaas moest de arts mijn enthousiasme wat temperen. De uitslagen zijn pas na ongeveer 2 weken in te zien door de patiënt. Ik reageerde een beetje verontwaardigd: het zijn toch mijn uitslagen, waarom niet eerder? Volgens de arts was de belangrijkste reden dat artsen bang waren dat patiënten gelijk zouden bellen bij afwijkende uitslagen. En ik kan mij voorstellen dat er ook een uitslag tussen kan staan waar een patiënt van schrikt, omdat die deze niet verwacht.

Sneller is handiger In mijn geval zou het echter heel handig zijn om direct de uitslagen te zien. De arts belt alleen bij zeer afwijkende uitslagen. Ik lig ’s nachts aan een infuus met allerlei mineralen. Het is effectiever om direct te weten wat bijvoorbeeld de uitslag van mijn magnesium en fosfaat zijn. Als deze afwijken (bijvoorbeeld net op de ondergrens) kan ik direct de dosering aanpassen in mijn infuus. En niet pas over 2 weken. Als ik ze na 2 weken inzie, kan het ook nog wel handig zijn. Het kan dan bepaalde klachten verklaren die ik had rond de periode van bloedafname.

Zoeken Het inzien van de laboratoriumuitslagen gaat niet echt makkelijk. De uitslagen staan niet op één pagina, maar onder verschillende tabbladen. Dus dat vereist wat zoekwerk.

Wat wel handig is, is dat je de uislagen kunt uitprinten en desnoods mee kunt nemen naar een andere arts. Helaas is het nog niet mogelijk om de labuitslagen van het ene ziekenhuis op te slaan in het systeem van een ander ziekenhuis.

Wensen voor verbetering Hopelijk wordt het EPD toch snel ingevoerd en gekoppeld tussen verschillende zorgverleners. De patiënt kan wel of niet zijn goedkeuring geven voor inzage. Ook daar kan zijn/haar DigiD een hulpmiddel zijn. Nog beter zou het zijn als een patiënt al zijn uitslagen in zijn eigen App kan downloaden. Altijd en overal bij de hand!

Hopelijk is het op korte termijn al wel mogelijk dat de arts sommige patiënten toestemming geeft om (een deel van) de uitslagen eerder in te zien. Dat maakt het gebruik hiervan nog zinvoller!

 

22-3: Op Twitter is nav dit Blog een discussie ontstaan. Het blijkt dat ouders de uislagen van hun kinderen onder de 16 jaar niet mogen/kunnen inzien. De overheid verbiedt dit.
Het is wel mogelijk om voor je kind een DigiD aan te vragen, maar daar houdt het op.
Lucien Engelen (Innovation Director UMCN) noemt dit een blinde vlek. Hij heeft toegezegd hier achteraan te gaan.
Mocht hier meer duidelijkheid over zijn, dan zal ik dit in dit blog vermelden!
23-3 Dokter Jan Peter Rake (kinderarts Martini Ziekenhuis) stuurt na polibezoek een brief naar de huisarts èn ook gelijk een kopie brief naar de ouders. Met de meest relevante informatie. En dus ook eventuele uitslagen. Door drukte kan dit soms langer duren.
Na opname in het ziekenhuis krijgt de huisarts ook direct een ontslagbrief. Kopie naar de ouders duurt soms langer.
Tip voor alle ouders: vraag aan de kinderarts (of andere arts) ook om een kopie van deze brief. Of via de huisarts.
@JanPeteRake merkte (terecht)op: Vind het niet meer van deze tijd met Huisarts te communiceren (via brief), zonder dat (ouders van) patiënt de inhoud weet.
24-3 via Twitter kwam een reactie van Djoeke, werkzaam bij Zorggroep Almere. Bij hen kunnen ouders uitslagen zien van kinderen onder de 12 jaar. Van 12-16 jaar hebben zowel ouders, als kind géén inzage. Vanaf 16 jaar kan de inzage geactiveerd worden, als het kind zelf langskomt.
Dit alles om ook de privacy van het kind vanaf 12 jaar te waarborgen.

Bovenstaande opmerkingen en ideeën maken duidelijk dat de wet inzake inzage medisch dossier snel aangepast moet worden.